Fusta Moble i Hàbitat 2016Assistència 75 participants ( 71 empreses ). Una gran jornada de quality networking i desenvolupament de nous projectes.

Barcelona 18 Març 2016. COAC

Assistència 75 participants ( 71 empreses ). Una gran jornada de quality networking i desenvolupament de nous propjectes.


gracies fusta


No Category

2016-03-18